121

цохилт

цохилт

Өрөмдлөгийн машин өрөмдлөг: байршлыг тодорхойлох зураг, дараа нь өрөмдлөгийн байрлалын дагуу нийлэг юм.

CNC цоолтуурын: машин цоолтуурын ашиглах нь маш тохиромжтой байдаг, бид зөвхөн дотор CNC машин руу газрын зураг хийх нь компьютер дээр тэмдэглэсэн зургийн хэмжээ дагуу компьютерт ашиглах хэрэгтэй, машин автоматаар ажлыг ажиллуулах болно.


Шуудангийн цаг: 2021 оны 12-р сарын 01