121

Гараар өнгөлөх

Гараар өнгөлөх

Гар өнгөлөх, энэ аргыг одоо маш их эрэлт хэрэгцээтэй гар урлалд ашигладаг.Нарийн байрлал нь гараар өнгөлөх арга замыг авч болно, гараар өнгөлөх нь харьцангуй удаан бөгөөд өндөр чанартай нарийн хэсгүүдийг өнгөлөхөд тохиромжтой.

Байршлын нарийвчлалыг 0.15 мм-ийн дотор хянаж, диагональ ялгаа нь 0.8 мм-ийн дотор байна.Шаардлагатай зүсэх материал, зузааны дагуу хэд хэдэн хавтанг нэгэн зэрэг огтолж, үйлдвэрлэлийн хугацааг эрс багасгаж, огтлоход гар оролцоогүйгээр нарийн зүсэх параметрүүдийг багасгаж, хамгийн сайн зүсэх процессыг хангана.


Шуудангийн цаг: 2021 оны 12-р сарын 08